Müşteri İletişim Merkezi: (+90) 262 751 23 23 İngilizceTürkçe

Betonda kalite kontrolleri


İç Denetim: Hazır Beton Tesislerindeki Kalite Kontrol Birimince yapılır. İstatistiki Kayıtları dokümante edilir ve saklanır.


Dış Denetim: TSE, KGS ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığından yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılır.