Müşteri İletişim Merkezi: (+90) 262 751 23 23 İngilizceTürkçe

Kar Beton siparişi ve teslim alınması


Hazır Beton Firmasından aldığımız fiyat tekliflerinde genellikle dayanım tek kriter olarak alınmaktadır. Kıvam, En büyük dane boyutu, Klorür içeriği ve Çevresel Etki sınıfları da dikkate alınmalı buna göre fiyat belirlenmelidir.


Şantiyede teslim alınırken tesis çıkış, şantiyeye varış ve boşaltımın başladığı saat yazılmalı, mümkünse iki saati geçirmeden boşaltım bitirilmelidir.


Betonun ayrışmaması için 1,5 metreden fazla yükseklikten dökülmemelidir. Mümkünse spiralsiz konvektör hortumlu vibratör kullanılmalı ve ilk 3 günlük kürlemeye uyulmalıdır. Kimyasal kür malzemeleri de kullanılabilir.