Müşteri İletişim Merkezi: (+90) 262 751 23 23 İngilizceTürkçe

Geleceğin temelinde bizim izimiz, sizin güveniniz var.


Kompozit bir yapı elemanı olan Betonarmenin ( Beton+ Demir ) bileşenlerinden olup, Çimento, Agrega, mineral katkı, kimyasal katkı ve karışım suyundan oluşan “yarı mamul “ bir yapı malzemesidir.alzemesidir.


Bilgisayar kontrollü santrallerde belirli veya özel tasarımlarla bileşen malzemelerin karıştırılması ile üretilen ve kullanıcıya “Taze Beton “olarak teslim edilen betondur.


Betonun Kaliteli üretilmesi ne kadar önemli ise, şantiyelerde bilinçli ve doğru şekilde kullanılması da o kadar önemlidir.